Конвенционалните палетни стелажи са най-разпространената стелажна конструкция за съхранение на палетизиран товар.

Подходящи са за складове, в които има голямо разнообразие от стока и е необходим достъп до всяко пале в реално време.

Палетните стелажи са предназначени за различни видове леки, средни и тежки палети.

Конвенционалните палетни стелажи се състоят/изградени са от вертикално тяло (рамкa/страницa), свързани чрез хоризонтални греди, като по този начин се изграждат товарни нива във височина.Така получената конструкция се нарича стелажна редица. Тя може да бъде единична – изгражда се обикновено до стена и се обслужва едностранно или двойна - изгражда се във вътрешността на складовото помещение и се обслужва от двете страни. 

Размерите на страниците и гредите варират в широк диапазон. Това разнообразие дава възможност да се избере най-доброто конкретно решение за всяко специфично приложение.

Страницата се произвежда с перфорации през 50мм, което дава възможност за лесно и бързо преаранжиране на палетоносещите греди, в зависимост от височината на палето.

Палетните стелажи могат да бъдат оборудвани с редица аксесоари, подобряващи безопасността на тяхното използване, като предпазни буфери, предпазни мрежи, стопери на палетата и др.

Позволяват също така вграждане на нива за ръчно набиране/комисиониране на стока.

Kонвенционалните палетни стелажи са в основата на много видове стелажни системи, като Drive in, Гравитачни палетни ссистеми, Push-back, Radio shuttle, Ппалетни стелажи с подвижни бази и т.н. 

Палетните конструкции могат да бъдат изчислени сеизмично и несеизмично.

Предимства и особености