Стелажна система Flow rail® e тунелна система за гъсто складиране, базирана на LIFO (last in first out) логиката. (товаренето и разтоварването се осъществяват от една и съща страна)

Системата Flow rail® позволява складиране до 12 палета в дълбочина.

Flow rail® представлява тунелна система, при която палетата се затоварват едно зад друго.

Верижен механизъм, разположен на всяко работно ниво, придвижва палето винаги на първа позиция. По този начин не се налага повдигача да влиза в тесен работен коридор както при системите тип DRIVE-IN и не налага наличие на наклон, както при системите Gravity fed.

Тази особеност дава на системите Flow rail® редица предимства.

Конструкциите Flow rail® могат да бъдат изчислени сеизмично и несеизмично.

Предимства и особености