Гравитачните системи Gravity Fed са тунелна системи за гъсто складиране с ролкови пътища, поставени под наклон в работния коридор.

Основното приложение на системата е FIFO (first in first out) логиката, т.е затоварването се извършва от едната страна, а разтоварването от другата.

Това позволява първото затоварено пале да се разтоварва първо, което е от изключително значение, когато се проследява срока на годност на изделията.

Системата позволява складирането на еднородни стоки на всяко работно ниво и не налага влизане на повдигача вътре в работния коридор.

В частен случай системата може да бъде изградена и на база LIFO (Last in first out) логиката, т.е палетата се затоварват и разтоварват от една страна. Тогава системата работи като Push back, като всяко пале избутва предходното на задна позиция.

Гравитачната конструкция може да бъде изчислени сеизмично и несеизмично.

Предимства и особености