Автоматизираните Radio Shuttle системи за складиране са иновативно решение за гъсто складиране на палетизирани товари. Те са едно по-нататъчно развитие на познатите DRIVE IN системи. С помощта на тази система се избягват ограниченията в дълбочината на коридора, които съществуват при системите Drive in, Flow rail, Gravity Fed.

Системата Radio Shuttle представлява автоматизирана платформа, която се движи в рамките на работния коридор, като придвижва палетата на желаната позиция. Тя се управлява от интерактивен радиопредавател и може да работи в различни режими, като затоварване, разтоварване, подреждане.

Посредством стандартния вътрешно складов повдигач, автоматизираната платформа Radio Shuttle може да бъде премествана на различни нива, където тя оперира съгласно FIFO (first in first out) или LIFO (last in first out) логиката, в зависимост от желанието на оператора.

Предимства