DRIVE-IN (проходна) е най-опростената система за гъсто складиране на палети. Тя може да увеличи капацитета на складовата площ с 80%.

Подходяща е за складове, в които се съхранява еднородна стока без следене срока на годност.

В системата DRIVE IN, палетата се подреждат в тунел един зад друг и затова този тип системи се наричат още тунелни или проходни.

Начинът на работа е адаптивен и както към FIFO (first in first out), така и към LIFO (last in last out) логиката.

Тъй като работната техника навлиза в работния коридор, е необходимо тя да бъде специфицирана специално за работа със системи DRIVE IN.

Системите DRIVE IN могат да бъдат изчислени сеизмично и несеизмично.

Предимства и особености