Безспорно най-голямо достижение в проектирането на складови стопанства са APR самоносещите складови конструкции, където стелажната конструкция се явява носеща за сградата.

Това е една област, в която много малко производители имат възможност да работят поради специфичните предизвикателства, стоящи пред проектантите. Това е така, защото проектът трябва да съвместява едновременно много изисквания, отнасящи се до сградните конструкции и същевременно да обезпечава функционалните характеристики на стелажните конструкции.

При изчислението на самоносещите конструкции освен характеристиките на товара, трябва да бъдат взети предвид всички физикогеографски показатели на региона, в който ще се изгражда конструкцията, като коефициент на сеизмичност, ветрови фактор, коефициент на снеговалеж и др.

В случаите, когато самоносещите складови конструкции надхвърлят височини, които биха могли да бъдат обслужвани със стандартна вътрешно складова техника, се предвижда изграждане на автоматизирани системи за опериране – трансманипулатори. В този случай проектът предвижда изграждане на самоносещи автоматизирани складови конструкции.

Предимства и особености