Етажните складове – пасажерки, представляват високи складови конструкции за складиране на стоки за ръчно опериране и комисиониране.

Стелажните редици са свързани посредством „висящи улици“, позволяващи придвижване на операторите между редиците на различните етажи.

Системите са снабдени със стълбища, перила и парапети, товарни гейтове, в зависимост от конкретните нужди.

В зависимост от размера и теглото на складовите единици, етажните стопанства могат да бъдат изградени както на базата на стандартна рафтова система, така и на палетна стелажна система.

Когато етажните стопанства са разположени в помещения с достъп на външни лица (магазини, автоцентрове, супермаркети, шоуруми), те могат да бъдат изградени посредством стелажна система за обществени пространства или конзолна рафтова система.

В зависимост от специфичните приложения, етажните стопанства могат да бъдат окомплектовани с различни аксесоари: мрежи, разделители, аксесоари за висящи артикули, гейтове, врати, решетки и др.

Предимства и особености