Мецанин площадката GL8 представлява индустриален под, повдигнат на височина, който прегражда помещението и подсигурява допълнителна складова площ.

Мецанин площадката GL8 позволява изграждането на индустриални повдигнати подове с висока товароносимост, с минимален брой подпорни колони. Максималното разстояние между колоните е 8м.

Системата GL8 е модулна и e адаптирана да посрещне бъдещи изисквания чрез модификации или удължаване, без да се налага демонтаж на изградената вече част.

Носещата конструкция на мецанина GL8 е съставена от основни и вторични греди, колони и капители.

Подовите покрития на мецанина GL8, в зависимост от предназначението, могат да бъдaт: Метални поцинковани плътни ламели, метални поцинковани перфорирани ламели, ПДЧ подови плоскости, и комбинация от оребрена ламарина и ПДЧ подови плоскости.

GL8 Мецанинът е комплектован със стълби с непързалящи се стъпала, транспортни гейтове, перила и парапети.

Системата GL8 позволява изграждането на многоетажни конструкции.

Предимства и особености