Вертикалните автоматизирани архивни системи EUROT (архивни карусели) са подходящи за съхранение на архивни единици с висока плътност, като самостоятелно подсигуряват контрол на достъпа, организация и лесна експлоатация.

Тези системи позволяват максимално оползотворяване на пространството във височина, като осъществяват бърз и лесен достъп до материалите, благодарение на организацията на работа, следваща логиката “продукт до оператора”.

Архивната система разполага с корпус, работен плот, електрическа система за задвижване, електронен пулт за управление и специализиран софтуер.

Системата е конструирана така, че рафтовете се въртят във вертикална ос, следвайки затворен контур във вътрешността на корпуса, като остават винаги в хоризонтално положение. След подаване на сигнал от клавиатурата, на работния плот се позиционира точно определен рафт. Всяко “извикване“, оптимизира пътя на рафта, като отчита положението му в момента на „извикване“. Работният отвор е защитен със заключващи се врати и съвместно с електронния пулт за управление и специализирания софтуер, гарантира защита от неоторизиран достъп, организация и контрол на архивните единици.

Вертикалните автоматизирани архивни системи са подходящи за съхранение на оперативен архив в обществени и частни организации, където бързото обслужване и контрола на достъп е от особено значение. Снабдени са с всички необходими системи, осигуряващи безопасност при експлоатация, което ги прави подходящи за използване от неквалифициран персонал.

Предимства и особености