Вертикалните автоматизирани складови системи (лифтове) VERTIMAG са подходящи за съхранение на складови единици с висока плътност, като самостоятелно подсигуряват контрол на достъпа, организация и лесна експлоатация.

Тези системи позволяват максимално оползотворяване на пространството във височина, като осъществяват бърз и лесен достъп до материалите, благодарение на организацията на работа следваща логиката “продукт до оператора”.

Складовата система разполага с корпус, работен плот, електрическа система за задвижване, електронен пулт за управление и специализиран сфтуер.

Системата е конструирана така, че от двете страни на корпуса във височина са разположени метални контейнери, изпълняващи функцията на рафтове.

Съоръжението се обслужва от вертикално асансьорно устройство – екстрактор. След подаване на сигнал от клавиатурата, на работния плот се позиционира точно определен контейнер.

Работният отвор е защитен със заключващи се врати и съвместно с електронния пулт за управление и специализирания софтуер, гарантира защита от неоторизиран достъп, организация и контрол на складовите единици.

Вертикалните автоматизирани складови системи VERTIMAG са подходящи за съхранение на скъпи стоки, инструменти и консумативи в близост до производствен склад. Те обезпечават гъвкаво управление на складовите единици с минимум разход на труд.

VERTIMAG е система, максимално оползотворяваща пространството, която позволява лесен и бърз инвентарен контрол в реално време.

Вертикалните автоматизирани складови системи VERTIMAG са подходящи за външен монтаж, като оперативния отвор остава достъпен от вътрешността на склада или производствената база.

По този начин, без да отнема вътрешна площ, се обезпечава модерно автоматизирано складово стопанство с висока защита и контрол на достъпа.

Предимства и особености