Подвижните палетни стелажи представляват палетна стелажна система, монтирана върху подвижна база-колички с електрическо задвижване и автоматика.

Предвидени са светлинни бариери и блокировки, които правят системата напълно безопасна при експлоатация.

Подвижните палетни стелажи са подходящо решение за съхраняване на стоки с висока плътност, като спестяват складова площ от 80%, елиминирайки отнемащите място коридори.

Тези системи са изключително подходящи в случаите, в които е необходим пряк достъп до всяко пале, а от друга страна е наложителна висока плътност на складиране. Поради тези си качества, те са широко приложими в хладилни камери.

Този тип мобилни бази позволяват съвместяването им и с други видове стелажни системи, като конзолните стелажи за съхранение на дълги товари.

Предимства и особености