Конзолната рафтова стелажна система M90 е многофункционална система, предназначена за заскладяване както на малки по обем, така и на дълги и нестандартни товари. M90 дава възможност за преконфигуриране на рафтовете и аксесоарите в рамките на един модул. Страницата представлява единична носеща колона със стъпка, на която на безболтов принцип (от 3 страни) могат да бъдат аранжирани различни по форма и предназначение рафтове и аксесоари. Изработени са от висококачествена стомана с епоксидно прахово покритие. Позволяват преконфигуриране на модулите в бъдещ момент.

Предимства и особености: