Автоматизирани транспортни и конвейерни системи за пренос на Палета, картонени и пластмасови кутии. Тези системи са интегрирани складови решения, съвместяващи различни видове стелажни и метални конструкции с автоматизирано управление за постигане целите на заданието на клиента.

Наши партньори са италианските фирми MHART и Trascar. Фирмите имат голям опит в проектирането, изграждането и поддръжката на решения „до ключ“.