Вертикалните автоматизирани складови системи (лифтове) „STEEL TOWER“ са подходящи за съхранение на складови единици с висока плътност, като самостоятелно подсигуряват контрол на достъпа, организация и лесна експлоатация.

Тези системи позволяват максимално оползотворяване на пространството във височина, като осъществяват бърз и лесен достъп до материалите, благодарение на организацията на работа, следваща логиката “продукт до оператора”.

Складовата система разполага с корпус, работен плот, електрическа система за задвижване, електронен пулт за управление и специализиран сфтуер.

Системата е конструирана така, че от двете страни на корпуса във височина са разположени метални контейнери, изпълняващи функцията на рафтове.

Съоръжението се обслужва от вертикално асансьорно устройство – екстрактор. След подаване на сигнал от клавиатурата, на работния плот се позиционира точно определен контейнер.

Работният отвор е защитен със заключващи се врати и съвместно с електронния пулт за управление и специализирания софтуер, гарантират защита от неоторизиран достъп, организация и контрол на складовите единици.

Вертикалната автоматизирана складова система „STEEL TOWER“ е проектирана за съхраняване на листова стомана. Тя обезпечава гъвкаво управление на складовите единици с минимум разход на труд.

„STEEL TOWER“ е система максимално оползотворяваща пространството, която позволява лесен и бърз инвентарен контрол в реално време.

Предимства и особености: