Спестява място при транспортиране. Благодарение на леко коносовидния си корпус могат да се подреждат една върху друга, една до друга и една в друга, когато са празни.

Производител: Auer Packaging /Германия/