Подходящи за съхранение на различни продукти. Съдържанието е лесно разпознаваемо в прозрачната кутия.

Производител: Auer Packaging /Германия/