Подходящ за автоматизирани производствени процеси и за употреба по време на различните етапи на производство.

Производител: Auer Packaging /Германия/