Включва дренажни отвори съгласно Директива за класификация VDS BG 4.3 (с изключение на RL-KLT 3147).

Производител: Auer Packaging /Германия/