Електрически проводим материал, подходящ за транспорт и съхранение на електронни компоненти

Производител: Auer Packaging /Германия/