БТБ България се обърна към нас с молба за проектиране и изграждане на логистичната им база за окачени дрехи в гр. Русе.

Проектът беше предизвикателство за нас тъй като трябваше да съчетае в едно функционалност, ергономичност , максимална плътност на складиране при спазване на нормативните изисквания за сградната конструкция и противопожарна защита.

Проектът включваше мецанин конструкция с площ 1000кв.м и разположено върху него етажно стопанство на две нива за окачени дрехи.

Предвидена е полу-автоматична система за пренос на конфекция., която служи за транспортиране на дрехите между етажите и стелажните системи.

Има предвидени модули за съхранение на платове и спомагателни материали.