Carton live

CARTON LIVE

CARTON LIVE e стелажната система за ръчно набиране е система с наклонени ролкови рафтове. Подходяща е за ръчно набиране на продукти при висока интензивност.
Системата дава възможност двата потока, на зареждане и набиране да се осъществяват от два различни работни коридора – FIFO ( first in first out) логика. По този начин не се позволява възпрепятстване на работния процес при извършване на различните дейности.
Системата е изключително приложима в складове и производства, в които се извършва набиране на поръчки: козметика, фармация, резервни части и др.

Предимства и особености