#

Консултация/Изготвяне на проект

Консултация/Изготвяне на проект

Нашият постоянен стремеж е да бъдем максимално адаптивни към динамично променящите се условия на пазара и да предлагаме адекватни решения за нуждите на нашите клиенти.

От правилния избор на стелажното оборудване зависи ефективното и безопасно функциониране на всеки склад. Запознаването с конкретните нужди на клиента и спецификата на работа, ни дава възможност да предложим най-оптималния вариант стелажна система или складово оборудване.

Преди да Ви предложим индивидуален проект, независимо дали изготвяме нов или оптимизираме вече съществуващ, ние ще Ви посетим, ще направим оглед и ще Ви консултираме, взимайки предвид най-важните характеристики на конкретното складово помещение, а именно:

  • размери и конструктивни особености на помещението;
  • тип на съхраняваните стоки;
  • уточняват се изискванията и начина на работа в склада, както и движението на стоките;
  • взима се информация за складовата техника, която ще бъде използвана;
  • предвиждат се възможностите за развитие на складовото пространство.

Проектиране:

На етап проектиране изготвяме идеен проект, изцяло съобразен с нуждите на клиента за ефективното използване на стелажните площи и възможно най-добрата организация на работата в складовото помещение. Стандартите на FEM са в основата на всеки проект.

Към вече одобрения проект предлагаме ценова оферта, а след нейното приемане подсигуряваме доставката и монтажа на отделните сегменти на складовото оборудване.

#

ЗА ПОРЪЧКА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ

Свържете се с нас на посочените контакти