DRIVE IN

СЕЛАЖНА СИСТЕМА DRIVE IN

DRIVE-IN е най- опростената система за гъсто складиране на палети. Тя може да увеличи капацитета на складовата площ с 80%.

Подходяща е за складове, в които се съхранява сравнително еднородна стоки .

В системата DRIVE IN, палетата се подреждат в тунел един зад друг и за това този тип системи се наричат още тунелни.
Начинът на работа е адаптивен и както към (FIFO – first in first out), така и към (LIFO – last in last out) логиката.
Тъй като работната техника навлиза в работния коридор е необходимо тя да бъде специфицирана специално за работа със системи DRIVE IN.
Системите DRIVE IN, могат да бъдат изчислени сеизмично и несеизмично.

Предимства и особености