Гравитачни стелажи

ГРАВИТАЧНИ СТЕЛАЖИ GRAVITY  FED

Гравитачните системи Gravity Fed  са тунелна системи за гъсто складиране с ролкови пътища поставени под наклон в работния коридор.

Основното приложение на системата е FIFO( first in first out) логиката т.е затоварването се извършва от едната страна, а разтоварването от другата.

Това позволява първото затоварено пале да се разтоварва първо, което е от изключително значение , когато се проследява срока на годност на изделията .

Системата позволява складирането на еднородни стоки на всяко работно ниво и не налага влизане на повдигача вътре в работния коридор.

В частен случай системата може да бъде изградена и на база LIFO (Last in first out) логиката т.е палетата се затоварват и разтоварват от една страна. Тогава системата работи като Push back, като всяко пале избутва предходното на задна позиция.

Гравитачната конструкция може да бъде  изчислени сеизмично и несеизмично.

Предимства и особености