Метални стелажи за гъсто складиране Система от метални стелажи за гъсто складиране

 

 

 

 

 

Трейс Ипома АД  е предприятие за производство на пластмасови изделия.

Основният проблем, който стоеше пред тях е съхранението на готовата продукция, която е изключително обемна, разнородна и в същото време с изключително ниско тегло.

Складовото пространство, с което разполагаше компанията беше ограничено и постигане на необходимия капацитет с конвенционалните палетни стелажи  беше невъзможно.

В този случай ние предложихме проектно решение включващо система за гъсто складиране тип Radio Shuttle (совалка).

Това решение има предимствата на стандартната система за гъсто складиране DRIVE IN, но предлага едно надграждане с подвижна платформа– совалка, която навлиза в стелажния ред и извежда палето на първа позиция.

По този начин се спестява време за обслужване и се дава възможност за складиране на разнородни палета в отделните работни коридори. Постигнатия капацитет е 1410 палетоместа.