Метална стелажна сиситема и палетни стелажи АЕЦ КозлодуйЦентрален склад АЕЦ Козлудуй

Палетни стелажи APR 12 – височина 6м.
Метална стелажна система на две нива APR 12 – обща височина 6м.