ТИ ЕС Инженеринг изгради складовата база на Превента ООД.

Проектът е разработен на база палетна стелажна система APR12 с височина 7м. и секции за депалетизиран товар.  В систетемата е интегрирана гасителна инсталация, предвидени са предпазни буфери, мрежи и аксесоари.

Централен склад Превента ООД

  •  Палетни стелажи APR12