Подвижни архивни стелажи

ПОДВИЖНИ АРХИВНИ СТЕЛАЖИ

Подвижните архивни стелажи са подходящо решение за компактно съхранение на архивни единици.

Подвижните архивни стелажи представляват стелажи , които се монтират върху подвижна база – количка, която се задвижва механично или електрически.

Механичното задвижване се осъществява посредством манивела с верижен механизъм върху монтиран в пода релсов път.

Електрическо задвижване се осъществява посредством електромотор, като системата е оборудвана със защитни бариери с оглед безопасна експлоатация.

Подвижните стелажните системи са с безболтова конструкция,която дава възможност за преаранжиране на рафтовете във всеки момент от време, позволявайки комбинирано съхранение на различни архивни носители на отделните рафтове.

Подвижните архивни стелажни системи се конструират по индивидуален проект, като могат да бъдат окомплектовани с различни аксесоари: врати със заключване, разделители , ограничители и др.

Предимства и особености