Изготвяне на индивидуален проект

Процесът на изготвяне на индивидуален проект включва:

  • Обособяване на зоните за разполагане на оборудването.

  • Подбор на подходящо оборудване за съхранение на стоките, съобразен със сградните особености и действащите строителни норми.

  • Подбор на повдигащата техника или подходящата автоматизирана система за обслужване на стелажите.

  • Създаване на графичен проект, включващ оборудването, работните коридори и пространствата за комисиониране.

  • Изготвяне на количествено-стойностни сметки и оферта.

Направете запитване


Категория: