Инспекция на стелажни конструкции

Инспекцията на стелажните конструкции включва ежегодни проверки на състоянието на инсталирано вече оборудване.

  • Създава се подробен протокол  за състоянието на системите, в който се отбелязват препоръки за подмяна на части и/или елементи от оборудването и несъответствия ако има такива.

  • Прави се инструктаж на работниците за работа с оборудването.

Направете запитване


Категория: