Монтаж и демонтаж на оборудване

Монтажният процес започва с разчертаване на площадката за инсталация на оборудването.

  • При необходимост се извършва демонтаж и преместване на съществуващо оборудване.

  • Разполагаме с необходимите инструменти

  • Квалифициран екип и техника за осъществяването на монтажните и демонтажни дейности.

Направете запитване


Категория: