Предпроектни проучвания и анализ на данните

Предпроекните проучвания включват:

  • Проследяване на дейностите и процесите.

  • Идентификация и класификация на складовите единици.

  • Анализ на движението на стоките, времето на съхранение и отвеждането.

 

Направете запитване


Категория: