Сервизна дейност

Сервизната дейност включва гаранционен и извънгаранционен сервиз на предлаганата техника и оборудване.

При необходимост:

  • Екип посещава клиента на място

  • Извършва сервизното обслужване

  • Подмяна на консумативи.

Направете запитване


Категория: