„Лирекс БГ“ ООД се обърна към нас с молба за проектиране и изграждане на архивохранилище за техен клиент.

Основната задача, която стоеше пред нас е да оползотворим максимално пространството като постигнем максимален капацитет при спазване на противопожарните изисквания касаещи оборудването и подходите за евакуация.

Нашето решение включва система от подвижни и стационарни стелажи модел “Compatta”, които в максимална степен удовлетворяват поставените изисквания.

Подвижните стелажи (стелажи с подвижна база)

са най-подходящото решение за архивохранилища и библиотеки, в които гъстотата на складиране е от първостепенно значение.

Стелажите представляват система състояща се от метална конструкция и мобилна база, която се движи по релсов път.

Релсовият път е изграден  метални релси снабдени със метални рампови изравнители и система против преобръщане.

Задвижването се осъществява посредством кръгла манивела с блокиращ механизъм. Всяка подвижна секция е снабдена с етикетодържател и гумени антипрахови уплътнители.

На крайният модул са предвидени плъзгащи се врати със заключващ механизъм, който позволява ограничаване на достъпа до стелажния блок.

Стационарните стелажи са предвидени за допълване на пространството на места, където не могат да бъдат поставени подвижни стелажи.

Постигнатият капацитет на помещението е 26 180 класьора DIN A4, 7см.