Radio-Shuttle

RADIO SHUTTLE

Автоматизираните Radio Shuttle системи за складиране са иновативно решение за гъсто складиране на палетизирани товари. Те са едно по-нататъчно развитие на познатите DRIVE IN системи.

Системата Radio Shuttle, представлява автоматизирана платформа, която се движи в рамките на работния коридор, като придвижва палетата на желаната позиция. Тя се управлява от интерактивен радиопредавател и може да работи в различни режими, като затоварване, разтоварване , подреждане.

Посредством стандартният вътрешно складов повдигач автоматизираната платформа Radio Shuttle може да бъде премествана на различни нива, където тя оперира съгласно FIFO (first in first out) или LIFO(last in first out) логиката, в зависимост от желанието на оператора.

Предимства и особености