Складова база Силкотех България

– Рафтови стелажи DIMAX30
– Палетни стелажи APR12