Индустриално оборудване

Пластмасови кутии
Пластмасови палета с гладка повърхност