ТИ ЕС Инженеринг ООД е избрана за доставчик на стелажно оборудване oт Уникредит Булбанк АД.

До момента сме изградили архивохранилищата в гр. София ул. Гюешево No 14, гр. Велико Търново и гр. Гълъбово.

Проектното решение включва система от подвижни и неподвижни стелажи модел “Compatta”.

Концепцията за максимално оползотворяване на пространството позволи да се увеличи капацитета с над 60%, като се запази функционалността и безпроблемния достъп до съхраняваните архивни единици.

Системата “Compatta” е мултифункционална, рафтовете са с безболтова връзка и позволяват преаранжиране през 25мм.

Това предимство дава възможност за корекция на междурафтовите пространства и комбинирано съхранение на различни видове архивни носители.

Релсовата система с метални рафтови изравнители

е пригодена за полагане върху готов под, което дава възможно системата да бъде лесно премествана без това да налага строителни дейности.

Системата подвижни стелажи “Compatta”

се управлява посредством кръгла манивела, без изпъкнали елементи, което е в съответствие с европейските изисквания за безопасни условия на труд.