Палетни стелажи с подвижна база

ПОДВИЖНИ ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ

Подвижните палетни стелажи представляват метална конструкция за съхранение на палета монтирана върху подвижна база-количка.

Движението на базата се осъществява посредством електрическо задвижване.

Предвидени са светлини бариери и блокировки, които правят системата напълно безопасна при експлоатация

Подвижните палетни стелажи са подходящо решение за съхраняване на стоки с висока плътност като спестяват складова площ от 80%, елиминирайки отнемащите място коридори.

Тези системи са изключително подходящи в случаите, в които е необходим пряк достъп до всяко пале, а от друга страна е наложителна висока плътност на складиране. Поради тези си качества те са широко приложими в хладилни камери.

Този тип мобилни бази позволяват съвместяването им и с други видове стелажни системи като конзолните стелажи за съхранение на дълги товари.