система за конфекция

/Tag: система за конфекция

Автоматизирана система за пренос на дрехи

              Етажно складово стопанство [...]