Вертикални архивини системи – Карусели

ВЕРТИКАЛНИ АРХИВНИ СИСТЕМИ

Вертикалните автоматизирани архивни системи EUROT (архивни карусели) са подходящи за съхранение на архивни единици с висока плътност, като самостоятелно подсигуряват контрол на достъпа , организация и лесна експлоатация.

Тези системи позволяват максимално оползотворяване на пространството във височина като осъществяват бърз и лесен достъп до материалите, благодарение на организацията на работа следваща логиката “продукт до оператора”.

Архивната система разполага с корпус, работен плот , електрическа система за задвижване, електронен пулт за управление и специализиран софтуер.

Системата е конструирана така, че рафтовете се въртят във вертикална ос следвайки затворен контур във вътрешността на корпуса, като остават винаги в хоризонтално положение. След подаване на сигнал от клавиатурата, на работният плот се позиционира точно определен рафт. Всяко“ извикване“, оптимизира пътя на рафта, като отчита положението му в момента на „извикване“. Работният отвор е защитен със заключващи се врати и съвместно с електронният пулт за управление и специализираният софтуер, гарантира защита от неоторизиран достъп, организация и контрол на архивните единици.

Вертикалните автоматизирани архивни системи са подходящи за съхранение на оперативен архив, в обществени и частни организации където бързото обслужване и контрола на достъп е от особено значение. Снабдени са със всички необходими системи за осигуряващи безопасност при експлоатация, което ги прави подходящи за експлоатация от неквалифициран персонал.

Предимства и особености