#

Адресиране/организация на склад

Адресиране/организация на склад

“ТИ ЕС Инженеринг” предлага на своите клиенти организация и адресиране на склада, както и създаване на етикетираща система, обучение на персонала, успешна интеграция към WMS и ERP.

Какво включва проектът?

• Заснемане и изготвяне на чертеж с разпределението на склада;
• Създаване на позиции съгласно вида на стоката, размерите на стелажите и изготвяне на екселска таблица с точното позициониране на стоковите единици;
• Създаване на кодове на стоковите единици;
• Интеграция с WMS (складова програма);
• Интеграция с ERP;
• Отпечатване на етикети.

#

ЗА ПОРЪЧКА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ

Свържете се с нас на посочените контакти